Răspunsuri

2014-01-11T18:51:38+02:00

Legea lui PascalConform principiului fundamental al hidrostaticii, diferenţa presiunilor în două puncte date ale unui lichid aflat în echilibru în câmp gravitaţional este: p2-p1=r.g.h. Dacă termenul r.g.h este constant, orice modificare a presiunii într-unul din cele două puncte provoacă o modificare corspunzătoare a presiunii în celălalt punct încât: p2' - p1' = rghRezultă astfel: p2' - p1' = p2 - p1 sau p2' - p2 = p1' - p1, de unde Dp2 = Dp1Legea lui Pascal: variaţia de presiune produsă într-un punct al unui lichid aflat în echilibru în câmp gravitaţional se transmite integral în toate punctele acelui lichid.Este evident că legea lui Pascal este valabilă numai pentru fluide incompresibile, lichidele având această proprietate, dar la gaze nu mai este valabilă.Aplicaţii ale legii lui PascalPresa hidraulică
2 5 2