Despartiti urmatoarele cuvinte si aratati ce reguit ati aplicato. acru arta cupru leoaica roua activ atlet evlaive maica ticsit aerian cadru examen obraz ungher african cinste ideie. ploaie utilizare agronom constructor inger punctuatie vege

1

Răspunsuri

2014-11-19T18:36:51+02:00
1) a-cru (regula 4)
2) ar-ta (regula 3)
3) cu-pru (regula 2)
4) le-oai-ca (aici nu stiu)
5) ro-ua (regula 4)
6) ac-tiv (regula 2)
7) a-tlet (regula 3)
8) e-vla-i-ve (regula 2)
9) mai-ca (regula 1)
10)tic-sit (regula 3)
11) a-e-ri-an (regula 4 ;cred)
12) ca-dru (regula 2)
13) e-xa-men (regula 1) 
14) o-braz (regula 2)
15) un-gher (regula 3)
16) a-fri-can (regula 2)
17) cin-ste (regula 3)
18) i-de-ie (regula 1)
19) ploa-ie (regula 4)
20) u-ti-li-za-re (regula 1)
21) a-gro-nom (regula 3)
22) con-struc-tor (regula 3)
23) in-ger (regula 1)
24) punc-tu-a-ti-e (regula 2 ;cred)
25) ve-ge (regula 1)