Răspunsuri

2014-11-19T16:56:56+02:00
Biruit-au gandul sa ma apucŭ de aceasta truda, sa scot lumii la védére felul neamului, din ce izvor si semintie sintŭ lacuitorii tarai noastre, Moldovei si Tarai Muntenesti si romanii din Tarile Unguresti, cum s-au pomenit mai sus, ca toti un neam si o data discalecati sintŭ (.) Dzice-va néstene: prea tarziu iaste; dupa sutele de ani cum sa vorŭ putea sti povestile adevarate, de atatea vacuri? Raspunzŭ: Lasat-au puternicul Dumnezeu iscusita oglinda mintii omenesti, scrisoarea, dintru care, daca va nevoi omul, céle trecute cu multe vremi le va putea sti si oblici. (..) Putérnicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, sa-ti daruiasca dupa acéste cumplite vremi anilor nostri, canduva si mai slobode vacuri, intru care, pe langa alte trebi, sa aibi vréme si cu cetitul cartilor a face iscusita zabava, ca nu iaste alta si mai frumoasa si mai de folos in toata viiata omului zabava decatŭ cetitul cartilor