HELP!
1) Calculaţi aria unui triunghi isoscel având baza egală cu 20 cm şi mediana corespunzătoare bazei de 0, 05 m.
2) În paralelogramul ABCD se notează AC intersectat cu BD este punctul O. Dacă A_{ABCD} este 125 cm². Calculaţi A_{AOB} .


1

Răspunsuri

2014-11-19T16:11:21+02:00
1) 0,05 m = 5 cm 
Aria triungiului = L * h = 5*20= 100 cm^2