1. Subliniază,
din lista următoare, cuvintele care aparțin vocabularului fundamental:


barbă, biserică, bundița, bisturiu, detestabil,
frate, dar, gheață, nominativ, kiwi, țară, opaiț, cruzime, tăia, otoman, vacă, zece, custodie, moșier, iubire


.
2.Alcătuiți enunțuri în care cuvintele desenat și primăvară să aibă valori morfologice diferite. Precizează ce valori ați folosit.
3.
Alcătuiți trei enunțuri în care să folosiți cuvinte
obținute prin compunere. Precizați ce părți de vorbire sunt.
4.Subliniază doar cuvintele derivate din lista de
mai jos: nesimțit, închina, călăreț,
incapabil, capul, tristețe, sacilor, necaz, local .
5.
Alcătuiește
enunțuri în care să demonstrezi omonimia cuvintelor: râs, roman.
6.
Alcătuiește
două enunțuri în care să folosești omografele : colonie, colonie .
7. Se dă textul:
Cerescul ghem de aur întreaga lui
urzeală
Și-a depănat-o în fire de foc strălucitoare

Ajuns la pragul zării gol
fără de beteală


Rostogolit din ceruri, apune
pe ponoare

Strângându-și friguroase
foițele mărunte

Se-nchide-ncet trifoiul și
floarea de țintaur


Din șesurile sure urcând grăbit
spre munte,

Amurgu-n mers despoaie colinele
de aur.


a )Scrieți antonimele potrivite pentru cuvintele
subliniate
b)
Identificați
și scrieți cum s-au format două cuvinte derivate în textul dat

c)
Identificați
și scrieți cum s-au format două cuvinte obținute prin conversiune în textul
dat


d)Alcătuiți
câmpul lexical al plantelor din text

e)Identificați
cuvintele cu diftong și cu hiat din primele două versuri ale poeziei. Precizați
ce ați identificat și marcați semivocalele.


f) Desparte și încercuiește silabele din primele două
versuri ale strofei a doua.

2

Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-11-19T16:23:06+02:00
1.Cuvintele care apartin vocabularului fundamental sunt :biserica, frate,taia, vaca, iubire, zece.
2.Eu am desenat la ora de desen
Primavara este un anotimp frumos.
3.Vasile este un om cumsecade.-cumsecade este adjectiv
Bunica toarna untdelemn in vase.-untdelemn este substantiv
Tara are unsprezece orase.-unsprezece  este numeral
4.Cuvintele derivate sunt :nesimtit,incapabil,capul,tristete,sacilor.
5.La zoo am vazut un ras.
Pe mine m-a apucat un ras.
Eu sunt român.
Familia mea este romana.
6.Am vayut o colonie de oameni.
7.a)Ceresc-stralucit, inchide-deschide, gol-plin, apune-rasare
b)urcand-format prin derivare cu sufixul nd de la verbul a urca.
colinele-formate prin derivare cu sufixul le de la cuvantul de baza coline
c)ponoare si sesurile
d)trifoiul, floarea de tintaur,ghem, beteala.
e)Cuvinte cu diftong: intreaga, urzeala, stralucitoare, beteala, ponoare..
Cuvinte cu hiat: aur, doar asta l-am gasit din prima strofa.
f)Strân-gan-du-si , fri-gu-roa-se , fo-i-te-le , ma-run-te .
 Silabele sunt alea dintre liniute ca n-am cum sa le incercuiesc..
4 4 4
2014-11-19T16:31:43+02:00
1. biserica,bundita,bisturiu,opait,otoman,custodie,mosier.
2.Primavara este un anotim frumos si Andrei a desenat frumos
4.nesimtit,inchina,calaret,capul,sacilor,necaz,local
5.Am vazut un ras la gradina zoologica;Gabriel a ras de colegul lui.
Eu sunt roman.
6.Fratele meu are o colonie de furnici;Tata mi-a facut cadou o colonie.
7.a)cerescul=cerescul
gol=plin
apune=rasare
nchide=deschide
b)intreaga-sa format prin derivare parasintetica
pragul-prin derivare cu sufix
c)sesurile-derivare cu sufix
desploaie-derivare cu prefix
d)trifoiul:trifoias trifoios
floare:floricica florareasa florar
e)floarea-diftong ea semivocala :frigroase-diftong oa semivocala: spre-hiat
f)ce-re-scul ghem de a-ur in-tre-ga lui ur-zea-la
Sia de-pa-na-to in fi-re de foc stra-lu ci-toa-re
Ajuns la pra-gul za-rii gol fa-ra de be-tea-la
4 4 4