Răspunsuri

2014-11-19T13:53:26+02:00
P=2AB+2BC
P=36
AB=4BC

2AB+2BC=36  inlocuim
8BC+2BC=36
10BC=36
BC=3,6

AB=4*3.6=14,4

A=AB*BC=14,4*36=518,4