7. Calculati aria unui dreptunghi daca: a)L=7cm;l=3cm; b)L=3l;l=2cm; c)L=2+l;l=6cm; d) L=0,3m;l=2cm;
8.Fie ABCD un dreptunghi. a) Daca AB=3cm siAD =5cm, calculati perimetrul si aria dreptunghiului.b)Daca Ab=6cm si aria unu dreptunghi este egala cu 18 cm la a 2 ,calculati AD s perimetrul dreptunghiului.c) Daca AD=5cm si perimetrul dreptunghiului este egala cu 22cm,calculati AB si aria dreptunghiului.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-18T22:15:24+02:00
7. a) A=Lxl
A=7x3
A=21
b) A=31x2
A=72
c)a=(2+1)x6
A=12+6
A=18
d)A=0,3x2
A=3/10X2
A=15

si 8 il stii plizz
NU STAU SA IL FAC SORRY
FAL DUPA EX 7 CAM TOT ASA ESTE
PERIMETRUL ESTE EGAL cu 2(l+L)