Răspunsuri

2014-11-18T20:01:29+02:00
G = M*g
500 g = 0,5 kg
G = 0,5 kg * 10 N/kg = 5 N