1) Calculati aria unui triunghi cu b=5cm, h=4cm
2)Calculati triunghiul dreptunghic cu C1=6cm, C2=8cm
3) Calculati paralelogramul cu b=6cm, h=4cm
4)Calculati rombul cu b=8cm, h=5cm
5)Calculati rombul cu D=9cm , d=6 cm
VA ROG FRUMOS AJUTATI-MA TREBUIE SA le fac urgent

1

Răspunsuri

2014-11-18T19:21:03+02:00
1) A triunghi = l x h supra 2 = 5 x 4 supra 2 = 20/2 = 10
   A triungji = 10cm patrati

2) A triunghi drept. = c1 x c2 supra 2 =  6 x 8 supra 2 = 48/2 = 24 cm patrati

3) A paralelogram =  b x h = 6 x 4 = 24 cm patrati.

4) A romb = b x h = 8 x 5 = 40 cm patrati

5) A romb = Dx d supra2 = 9 x 6 supra 2 = 54/2 = 27 cm patrati
  SA INVETI FORMULELE ARII