Un corp cu masa m=30kg este in repaus pe sol.Aria suprafetei de contact cu solul este S=0,1m².Calculati presiunea(se noteaza cu p)exercitata de corp pe sol,daca g=10N pe kg(atica acceleratia gravitationala).Va rog mult e urgent.

1

Răspunsuri

2014-11-18T17:46:19+02:00
Foeta normale este egal cu greutatea corpului. G= m · g  care este egal cu 300 N iar presiunea este forta normala pe suprafata  care este egal cu 3000Pa (pastali) sper ca tem jutat