Răspunsuri

2014-11-18T14:33:49+02:00
tractoare , salteaua ,douăzeci ,rămureaua ,cocoareplouă.


2014-11-18T14:35:06+02:00
Trac-toa-re,sa-tea-ua,do-ua-zeci,ra-mu-rea-ua,co-coa-re,plo-ua