Răspunsuri

2014-11-18T16:30:48+02:00
Războaiele napoleoniene au avut un impact extrem de important. In victoria din bătălia de la Austerlitz asupra forţelor austro-ruse (1805). Armata franceză a reconsiderat rolul artileriei, formând unităţi independente, mobile, spre deosebire de tradiţia de până atunci a pieselor de artilerie fixe care sprijineau atacul. Napoleon a standardizat dimensiunile proiectilelor de artilerie pentru a uşura sarcina aprovizionării şi pentru a asigura compatibilitatea pieselor de artilerie.Războaiele napoleoniene au adus numeroase schimbări în Europa. Deşi Napoleon a reuşit să-şi impună dominaţia asupra celei mai mari părţi a Europei Occidentale (lucru care nu se mai întâmplase de pe vremea Imperiului Roman), starea de război continuu de aproape două decenii dintre Franţa, pe de o parte, şi o alianţă a altor câteva puteri europene, pe de alta, şi-a pus amprenta asupra Franţei. La sfârşitul seriei bătăliilor napoleoniene, ea nu mai deţinea rolul conducător ca putere dominantă pe continent, aşa cum îl avusese încă de pe vremea lui Ludovic al XVI-lea.În cele mai multe ţări europene, adoptarea ideilor Revoluţiei franceze (democraţie, egalitate în faţa legii, abolirea privilegiilor, etc.) au rămas ca moştenire generaţiilor următoare. Monarhilor europeni le-a fost foarte greu să restaureze starea de lucruri prerevoluţionară (monarhie absolută), şi au fost obligaţi să păstreze anumite reforme făcute în perioada domniei napoleoniene. Moştenirea instituţională napoleoniană a rămas vie până în zilele noastre, în multe ţări europene sistemul legal purtând amprenta de neşters a Codului napoleonian.
4 4 4