Răspunsuri

2014-11-17T19:36:31+02:00
VALORILE STILISTICE ALE TIMPURILOR VERBALEPREZENTUL1.PREZENTUL NARATIV-propune o perspectiva sincronica, in care timpul nararii si timpul evenimentelor narate sesuprapun. Prezentul narativ dinamizeaza actiunea, induce lectorului sentimentul participarii directe la evenimente,creând iluzia ca acestea sunt relatate pe masura ce se desfasoara.Sugereaza dramatism, rapiditate, plasticitate, dar sisurpriza, ruptura anuland hotarele semantic-temporale.2.PREZENTUL ISTORIC/DRAMATIC- anuleaza raportul prezent-trecut prin actualizarea unor evenimente anterioarein prezentul naratorului si implicit al lectorului.3.PREZENTUL ETERN/ATEMPORAL-prin care timpul naratiunii, timpul enuntarii si timpul receptarii se inscriu intr-un continuum temporal.Valoarea expresiva vizeaza inscrierea fenomenalului intr-o perspectiva universala, incadrareaexperientei individuale, a evenimentului particular intr-un tipar mitic.4.PREZENTUL GNOMIC-are ca efect stilistic suspendarea opozitiilor temporale, conferind enunturilor o valoareomnitemporala si un grad mare de generalitate.E specific proverbelor, zicatorilor, meditatiilor filosofice, cugatarilor petema conditiei umane, a raportului cu divinitatea.in plan stilistic genereaza concizie plastica a discursului .5.PREZENTUL ANTICIPATIV presupune o perspective orientate spre viitor.In plan stylistic genereaza o dimnesiunevizionara, o proiectie explicita in imaginar, in spatii ipotetice.6.PREZENTUL ITERATIV reliefeaza caracterul repetabil al ciclurilor cosmice sau existentiale, al unor actiuni.Valoareaexpresiva rezida in figurarea existentei ca succesiune de situatii repetabile, de actiuni repetitive.IMPERFECTUL1.IMPERFECTUL NARATIV/ EVOCATIV are o functie dynamic evocative, proiecteaza un eveniment, un process, ostare intr-o perioada nedeterminata. In poezia populara valoarea expresiva este conferita de situarea intr-o durataindeterminata, specifica timpului baladesc, mitic.2.IMPERFECTUL DESCRIPTIV actualizeaza in imagini plastice o realitate trecuta, situand-o intr-o duratanedeterminata.Valoarea descriptiv-evocativa se realizeaza prin aspectul imperfective al verbului care confera descrieriiun caracter dinamic.3.IMPERFECTUL ITERATIV converteste capacitatea specifica imperfectului de a prelungi durata actiunii in posibilittea de a exprima fluxul temporal ca inlantuire a duratelor circulare, a situatiilor repetabile. Valoarea expresiva aimperfectului unor verbe cu sens iterativ rezida in forta cu care exprima o dubla inscriere a fiintei intr-un tipar repetabilal existentei4. IMPERFECTUL ONIRIC situeaza lumea narata intr-un timp imaginar de grad secund. Functia stilistica este aceea dea institui un plan al imaginarului oniric si de a semnala caracterul irel al succesiunii de evenimente sau de stari si trairilirice.5.IMPERFECTUL ANTICIPATIV modifica aspectul imperfective, dezvoltand sesul de prezent si ambiguizand relatiadintre real si ireal. Rolul stilistic devine o strategie discursive prin care se construiesc premise ale viziunii poetice, seintemeiaza lumi posibile, se imagineaza experiente ipotetice.PERFECTUL SIMPLU1.PERFECTUL SIMPLU NARATIV exprima o durata absoluta de mare concentrare epica, situand prim-planulevenimentelor intr-un trecut recent, apropiat de timpul nararii.Functia stilistica principala e determinate de caracterulinchis al actiunii.Poate marca stilistic perspectiva dublu inchisa asupra actiunii. Reliefeaza derularea rapidaevenimentelor ori valoarea momentana a unei stari.