Răspunsuri

2014-11-17T18:09:03+02:00
 Când se indică reciprocitatea, articularea nehotărâtă, respectiv hotărâtă, a termenului determinat impune folosirea prepoziției între, respectiv a prepoziției dintre:Se face o distincție între prioritățile pe termen scurt, care se așteaptă a fi realizate în termen de unul până la doi ani, și prioritățile pe termen mediu, care se preconizează a fi realizate în termen de trei până la patru ani.Folosirea deplină și eficace a sistemului integrat de planificare în vederea consolidării legăturii dintre obiectivele în materie de politici, pe de o parte, și planificarea și execuția bugetară, pe de altă parteRegula articulării termenului determinat din construcțiile cu dintre și cu între nu este strictă. După substantive precum delimitarea, distincția, corelația, legătura, schimbul, relațiile, distanța [pe lângă care se subînțelege un participiu cafăcut(ă), operat(ă), produs(ă) etc.] pot apărea atât prepoziția între, cât și prepoziția dintre: distanța dintre/între București și Ploiești, legătura dintre/între cele două puncte.10.6.1.2. Utilizarea prepozițiilor cu sens partitiv din și dintre depinde de tipul determinantului: prepoziția din se folosește atunci când termenul al doilea este la singular și implică ideea de întreg divizibil; prepoziția dintre impune totdeauna ca termenul al doilea să fie la plural și să conțină ideea de cantitate numărabilă (1):Consiliul instituțiilor de finanțare creditoare a decis să vândă afacerea sau o parte din afacere unei părți terțe.O parte dintre migranții internaționali sunt muncitori calificați sau cu înaltă calificare.În limitele bugetului maxim estimat, modificările cumulate care nu depășesc 20 % din contribuția maximă a Comunității nu sunt considerate a fi substanțiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze semnificativ natura și obiectivele planului de lucru.Astfel, ținând seama de criteriile descrise în decizia de deschidere a procedurii, simularea arată că 49 % dintre jocuri ar fi fost eligibile.De la dispozițiile prezentei secțiuni nu se poate deroga decât printr-o convenție care privește un contract de asigurări, în măsura în care acesta acoperă unul sau mai multe dintre riscurile enumerate la articolul 14.Niciuna dintre aceste ajustări nu a fost considerată justificată, întrucât era fie imposibil de verificat, fie în contradicție cu contabilitatea.Doi dintre cei trei utilizatori care au cooperat au contestat această concluzie, dar nu au furnizat nicio dovadă în sprijinul cererii lor.