Răspunsuri

2014-11-17T18:13:20+02:00
“Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, care  este o monstra de cunoastere luciferica proprie. Această capodoperă lirică este o artă poetică, deoarece Lucian Blaga îşi exprimă crezul artistic, adică propriile idei, gânduri, convingeri şi aspiraţii despre arta literară, dar şi viziunea sa asupra lumii. Astfel, este configurată concepţia scriitorului despre poezie, despre rolul poetului, despre raportul acestuia cu lumea şi creaţia, din perspectiva unei estetici moderne. Arta poetică “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” se înscrie în direcţia modernistă pentru că accentul cade pe relaţiile poet-lume şi poet-creaţie, pentru că există o identitate între planul autorului şi planul eului liric .În plus, poezia ilustrează trăsături expresioniste, ca de exemplu, rolul accentuat al eului creator în raport cu lumea cosmică, aspiraţia spre absolut, interiorizare.  Opera eprezintă o sinteză a viziunii lui Lucian Blaga despre lume, din perspectivă poetică . una paradisiacă (raţionalistă , pragmatică, proprie, spre exemplu, omului de ştiinţă, care dezvăluie tainele lumii) şi una luciferică(intuitivă, poetică, specifică artistului care potenţează misterul cu ajutorul imaginaţiei, fanteziei sale creatoare). Tema filozofică străbate întreaga artă poetică, deoarece ilustrează cele două tipuri de cunoaştere stabilite în sistemul filozofic blagian; astfel, creaţia poetului “lumina mea” reprezentând cunoaşterea luciferică se opune creaţiei celorlalţi “lumina altora” reprezentând cunoaşterea paradisiacă. Motivele  sunt: misterul, lumina, întunericul, dintre care laitmotivul central îl constituie lumina, metaforă a creaţiei.
2 5 2