Fie ABCA'B'C' o prisma triunghiulara regulata care are perimetrul egal cu 12 radical din 3cm si aria unei fete laterale egala cu 36 radical din 2 cm patrati.
Calculati:
a) aria bazei
b) inaltimea prismei.

1

Răspunsuri

2014-11-17T13:57:23+02:00
Prisma triunghiulara regulata are bazele triunghiuri echilaterale
perimetru=12√3
atunci latura L= 12√3 : 3=4√3
Aria fetei laterale =Lx h = 36√2 
inaltimea prismei h=36√2 : 4√3=9√2/√3=9√2/√3=3√6
aria bazei (√3/4) xL²=(√3/4) x (4√3)²=√3/4 x 48=12√3