Buna am o tema ma puteti ajuta pliz!!! e urgent : Fie O2 , O3 si O4 patru unghiuri in jurul unui punct O. Daca mO2 , mO3 si m O4 sunt trei numere naturale consecutive ,iar m O1 este egala cu media aritmetica a acestora , aflati : a . m O1 , b. mO2 , c.O4

1

Răspunsuri

2014-11-17T01:02:30+02:00
Media aritmetica a 3 numere consecutive este egala cu numarul mijlociu.
=>  O1 = O3
O1 = O3 - 1
O4 = O3 + 1

O3 + O3 + O3 - 1 + O3 + 1 = 360
4 × O3 = 360
O3 = 360 / 4
O3 = 90°
O1 = O3 = 90°
O1 = O3  - 1 = 90  - 1 = 89°
O4 = O3 + 1 = 90 + 1 = 91°