Răspunsuri

2014-11-16T22:28:24+02:00
Tema acestui poem este dată de refugiul în faţa ninsorii, văzută ca o stihie dezlănţuită şi nimicitoare, care înghite totul. Odaia devine simbolul acestei „izolări eminesciene de agitaţia din afară", păstrând o notă intimistă, dată de focul care arde, ceaiul, lectura iubitei, având legătură, mai degrabă, cu a doua perioadă a romantismului.

Titlul ilustrează tema, reprezentând o încercare de fixare a unui reper temporal - luna decembrie, luna ninsorilor şi a viscolelor din belşug. însă fixarea nu se face în timpul real, ci într-o altă realitate, atemporală, în care ninsoarea-l izolează de restul lumii. Ea acţionează ca o barieră între eul poetic şi univers, permiţând trecerea într-un alt plan. Scenariul este asemănător cu cel din Lacustră, mizând pe forţele dezlănţuite ale naturii, acolo ploaia, aici ninsoarea. Aceste forţe devin factori de distrugere ai universului, atât exterior, cât şi interior. Prin contrast, odaia este spaţiul refugiului, al retragerii în sine, trăind prin atmosferă şi, nu în ultimul rând, prin lectură.