Răspunsuri

2014-11-16T19:31:46+02:00
Adagiu, ambiguu , adnota , pupertate , testimoniu etc.; lBasilica(biserica), botez (din baptism), rugaciune (din rogationem), preot (din presbiterius), cruce (din crucem), pacat (din pecatum), inger (din duiangelus), a ara (arare), a semana (seminare), grau (granum), secara (secale), orz (hordeum), legume (legumen), canepa (canepa), in (linum), aur (aurum), argint (argentum), sare (salem), cal (caballus), vaca (vaca), vie (vinea), vita (vitea), poama (poma), dinte(dentem), gura(gula), apa(aqua), toamna(autumnus)