Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-16T19:49:00+02:00
11PREFAŢĂClimatologia constituie una din disciplinele de bază din învăţă-mântul superior, care contribuie la formarea studenţilor geografi ca viitori specialişti în cercetarea mediului sau ca profesori de profil. Cercetarea climei, sub diversele sale aspecte, permite stabilirea unor corelaţii multiple între aceasta şi celelalte componente ale mediului, inclusiv cu activitatea umană. Aceasta din urmă, pe de o parte, suportăconsecinţele climei, iar pe de alta, o influenţează, impactul antropic fiind atât pozitiv, cât şi negativ. De-a lungul istoriei societăţii umane, omul a căutat permanent săvalorifice condiţiile climatice favorabile ale unei regiuni şi, totodată, săcreeze astfel de condiţii pentru adăposturi, aşezări, culturi agricole etc. Conştient sau mai puţin conştient, în lupta lui pentru existenţă, a dezvoltat industria pentru crearea de bunuri materiale, din ce în ce mai multe şi mai diversificate, astfel că a ajuns să influenţeze evoluţia climei în sens nedorit. Astăzi, când societatea umană a atins cele mai înalte cote ale civilizaţiei, asistăm la o reacţie de feed-back a climei, care răspunde printr-o gamălargă de evenimente, nedorite, neaşteptate şi chiar cu repercusiuni de lungă durată, sau ireversibile, la presiunea exercitată de om. Pentru a putea înţelege multiplele corelaţii care caracterizeazămediul geografic atât de variat al Terrei, sunt necesare studii aprofundate încă de pe băncile facultăţii, care să permită formarea unor noţiuni de bază în domeniul climatologiei şi să trezească interesul pentru studiul climei sub diferitele sale ipostaze, deosebit de variate la nivelul planetar. Asemenea noţiuni vin în completarea celor de meteorologie, care au deschis „apetitul” pentru cunoaşterea stărilor fizice ale atmosferei şi a reacţiilor ei în contact cu suprafaţa activă, deosebit de variată, care îi modifică proprietăţile fizice iniţiale şi dezvoltă o gamă întreagă de procese meteorologice pe care omul le percepe de la o zi la alta. Pe baza acestor „evenimente” zilnice, se ajunge, în final, să se „brodeze” clima, cu toate 12particularităţile ei mai „fine” sau mai „grosiere”, pe care numai în procesul cercetării acesteia ajungem să le cunoaştem. Fără a face o tratare exhaustivă, autoarea are în vedere problematica majoră a unui astfel de curs, direcţionată de Organizaţia Meteorologică Mondială, care interesează nu numai pe oamenii de ştiinţă, dar chiar şi întreaga societate contemporană. Aici găsim explicaţii detaliate cu privire la factorii genetici şi modificatori ai climei, la repartiţia geografică pe glob a principalelor elemente climatice, la distribuţia şi varietatea climatelor globului, ca şi la variaţia şi variabilitatea climatică. Reţin atenţia o serie de fenomene mai puţin cunoscute până nu de mult, prin care se încearcă elucidarea cauzelor unor variaţii climatice de anvergură, cum sunt noile teorii referitoare la circulaţia aerului pe glob, cuplajul ocean-atmosferă, în cadrul căruia fenomenele El Niñoşi La Niñaau un rol deosebit. De asemenea, poluarea aerului cu gaze cu efect de serăpermite înţelegerea „transformărilor” climatice resimţite la scarăplanetară, care tind spre o schimbare globală a climei şi implicit a mediului, problemă de care este preocupată întreaga comunitate ştiinţificăinternaţională. Nu lipsesc nici fenomenele climatice de risc, premergătoare modificărilor climatice globale, prezentate atât sub aspect teoretic, cât şi cu aplicaţie la teritoriul României. Folosind o vastă literatură de specialitate şi experienţa proprie în domeniul meteorologiei şi climatologiei, doamna conf. univ. dr. Rodica Povară realizează un curs de Climatologie cu reale valenţe instruc- tiv-educative.
7 4 7