Rezolvati urmatoarele operatii cu fractii: a) 3 supra 505+6 supra 505 +9 supra 505+...+300 supra 505=? b) 1+1 supra 3(1 langa 1 pe 3)+3 supra 5+5 supra7+...+1997 supra 1999+2 supra 3+2 supora 5+2 supra 7+...2 supra 1999=? c)1 supra 101+10 supra 101.91+10 supra 91.81+10 supra 81.71+...+10 supra 21.11=?

1

Răspunsuri

2014-11-16T17:55:40+02:00
A) 3/505 ·(1+2+3+......+100) = 3/505 ·100·101/2 =30
c) 1/101 +10/(101·91) + 10/(91·81) + 10/(81·71) +.........10/(21·11) =
= 1/101 + 1/91 - 1/101 +1/81 - 1/91 +1/71 - 1/81+........+ 1/11 - 1/21 =
= 1/11
b) scrie corect enuntul ! ce inseamna 1 langa 1/3 ?
1+1 supra 3
am vrut sa scriu 1+1 supra 3
nu este clar scrie inca o data