Răspunsuri

2014-11-16T16:56:28+02:00
Una dintre uneltele tehnologice care au revoluţionat cu adevărat viaţa omuluicontemporan este cea a computerului şi a lumii virtuale creată cu ajutorul lui.Tristul adevăr despre idolatrizarea tehnologiei cred că se răsfrânge şi asupra noiitehnologii. În primele mele contacte cu Internetul nu am putut înţelege de ce măfascina atât de mult. Abia după mai multă vreme mi-am dat seama de pericolul pe careîl poate reprezenta... lumea virtuală cerea parcă să o înlocuiască pe cea reală. Văzândce influenţă are această tehnologie asupra mea m-am gândit că se impune o cercetaremai adâncă a ei şi a influenţelor pe care le poate avea asupra omului. De foarte mareajutor în realizarea acestei lucrări mi-a fost experienţa navigării în lumea virtuală. Nimic nu poate face pe cineva să înţeleagă mai bine puternica influenţă a acesteitehnologii decât cel care a utilizat-o. De aceea, un prim atu folosit în realizarea cesteilucrări este însăşi experienţa utilizării Internetului.OIMAGINE GENERALĂ ASUPRA INTERNETULUIEste de ajuns a arunca doar o scurtă privire asupra acestui început de mileniu pentru aobserva rolul din ce în ce mai mare pe care îl deţine informaţia (este foarte cunoscutăexpresia "A cunoaşte înseamnă a fi puternic"), mass-media şi, implicit, relativ nouatehnologie a Internetului.Ce putem spune cu siguranţă este că odată integrat în vieţile noastre Internetul nu vamai dispărea. Dimpotrivă, locul deţinut de el în viaţa societăţii noastre va creşte, şiaceasta deoarece el promite să înlocuiască o bună gamă de activităţi umane. Începândcu ultima decadă a secolului trecut, când Internetul a început să devină tot mai popular,el s-a transformat într-o tehnologie care să preia, transforme şi redea întreaga cultură.Astfel, monitorul calculatorului a început să înlocuiască ecranul cinematografului şi altelevizorului, peretele galeriilor de artă, biblioteca şi cartea, manualele şcolare etcCând Internetul şi-a făcut intrarea în vieţile oamenilor şi computerele au fostlegate între ele activităţile sau extins la comunicare, comerţ electronic (e-comerce) sau jocuri în reţea. S-au format şi noi forme culturale precum jocurile de calculator dar s-aimpus şi o redefinire a formelor culturale deja existente (de pildă, fotografia şicinematograful). Internetul, mediul viitorului, va schimba viaţa omului la toatenivelurile ei, şi, după cum spune Michael Dertouzos, "va schimba modul nostru delucru şi de joacă, dar mai important, va modifica aspecte profunde ale vieţii noastre şiale umanităţii: cum privim îngrijirile de sănătate, cum învaţă copiii noştri, cum rămânvârstnicii integraţi în societate, cum îşi conduc guvernele afacerile, cum îşi păstreazăgrupurile etnice moştenirea, ale cui voci se aud, chiar şi cum se formează naţiunile.I.1. O imagine tehnică asupra InternetuluiInternetul este o super-reţea compusă din alte mii de reţele care sunt alcătuite dinmilioane de calculatoare răspândite pe întreg pământul.
1 5 1