Răspunsuri

2014-11-22T13:25:32+02:00
Pentru protectia impotriva pericolului de electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuritehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea prtectieinecesare                                                          Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protetia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunturmatoarele:a)                  acoperiri cu mateiale electroizolante ale partilor active (izolare de potectie) ale instalatiilorsi echipameltelor electrice;b)                 inchideri in carcasa sau acoperiri cu invelisuri exterioare;c)                  ingradirid)                 protectia prin amplasarea in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime desecuritate;e)                  scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza  a seefectua lucrari si verificarea lipsei de tensiuni;f)                   utilizarea de dispozitive speciale de legari la pamant si in scurtcircuit;g)                  folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;h)                  alimenterea le tensiune foarte joasa(redusa) de protectie;i)                    egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a pletformei de lucruMasurile organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele:a)                  executarea interventiei la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc) trebuie sase faca numai de personalul califict in meseria de electrician, autorizat si instruit pentrulucrul respectiv;b)                 executarea interventiilor in baza unueia din formele de lucru indicate                  delimitarea materiala a locului de munca(ingradire);d)                 esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;e)                  elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice;f)                   organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectieimpotriva atingerilor directe;`                                       Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze sis a se aplicenumai masuri si mijloace de protectie tehnice. Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice deprotectie cu masuri de protectie organizatorice.                                                           Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa aplice 2 masuri de protectie:O masura de protectie principala, care sa asigure o protectie in orice conditie, si o masura de protectiesuplimentara, care sa asigure protectie in cazul deteriorarii masurii de protectie princ
ipala. Cele 2 masiride protectie trebuie sa fie astfel alese incat san u se anuleze una pe cealanta. In locul putin periculoasedin punctual de vedere al pericolului de electrocutare este sufficient aplicarea numai a unei masuriconsiderate principale.
                                                           Art.3501.         Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie care pot fi aplicate sunt urmatoarele:a)                  folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;b)                 legarea la pamant;c)                  legarea la nul de protectied)                 izolarea suplimentara de protectie, aplicata utilajului, in procesul de fabricare;e)                  izolarea amplasamentuluif)                   separarea de protectie;g)                  egalizarea si /sau dirijarea potentialelor;h)                  deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase;i)                    folosirea mijloacelor de protectie electroizolante2.                  este interzisa drept protectie principala a masurilor indicate pe punctele e,g,h si i. Fac exceptie instalatiile electrice casnice la care deconectarea automata la curentii de defect poate constitui un mijloc principal de protectie si stalpii liniilor electrice aeriene de joasa tensiune la care dirijarea distributieipotentialelor constituie mijloc principal de protectie.3.                  pentru instalatiile si echipamentele electrice de inalta tensiune, sistemul de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaze prinaplicarea uneia sau cumulative, a mai multor masuri de protectie, dintre care insa legarea la pamant de protectie este totdeauna obligatorie.
Heyi...scz pt porcariile alea de ART,doar ca nuj ce are tastatura...