Transcrie din text cinci cuvinte plurisilabice ,,Dacă liniştea pădurii adormite Nici o veste de-altădată nu-ţi trimite Şi pe freamăte pornite de departe Nu te-ajunge glas de dincolo de moarte, Vin’ cu mine să ne pierdem în zadar Printre galbenele rarişti de stejar, Cu sfioase campanule şi sulfine, Pe cărări pe unde nimeni nu mai vine. Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienile din deal. Taina liniştii înalte să ne fure Prin cotite luminişuri de pădure

1

Răspunsuri

2014-11-16T14:13:08+02:00
Li-niş-tea, pă-du-rii, a-dor-mi-te,
tri-mi-te, frea-mă-te
sau orice alte cuvinte alcatuite din mai mult de 2 silabe