Completati spatile punctate cu raspunsul corect.
a) Latura patratului cu aria de 25 cm patrati este egala cu.... cm.
b) Aria dreptunghiului cu lungimea de 6 cm si latimea egala cu jumatate din lungime este egala cu... cm patrati
c) Aria triunghiului cu o latura de 6cm si inaltimea corespunzatoare de 5 cm este egala cu ... cm patrati .
d) Aria trapezului cu baza mare de 10cm. baza mica de 6 cm si inaltimea de 5 cm este egala cu ... cm patrati .

2

Răspunsuri

2014-11-15T20:42:26+02:00
A)  5 cm  ( A patrat = l la puterea a 2)
b)  18 cm patrati ( A dreptunghi = L X l )
c)  15 cm patrati  ( A triunghi = l x h supra 2)
d)  150 cm patrati (  A  trapez = ( B + b) x h totul supra 2)
2014-11-15T20:42:28+02:00