Răspunsuri

2014-11-15T16:24:04+02:00
,Mara” acunoscut trei ediţii în timpul vieţii autorului,fiind tradus şi înnumeroase limbi străine.Interesul pentru roman a crescut de la oediţie la alta.Paralel,critica şi istoriografia literară şi-auîmbogaţit,adâncit şi,nu de puţine ori,şi-au revizuit judecăţile devaloare asupra romanului.Prin elementul social şi îndeosebi cel etnografic – lumeatârgului transilvănean,viaţa breslelor,obiceiurile la culesul viilor în Podgoria Ardealului ,Verboncul - ,prin oglindirea realista asocietaţii transilvane de la jumătatea sec. al XIX-lea ,romanul ,,Mara” capătă şi istoricitate,cu toate că nu este unroman istoric.Viaţa meseriaşilor,munca în atelierele meşteşugăreşti,tradiţiile păstrate în sânul breslelor erau teme deja întâlnite în literaturauniversală,încă de la începutul sec al XIX-lea.Bun cunoscător delimbă şi literatură germană,lui Slavici îi erau familiare povestirile lui Ernst Theodor Amadeus Hoffman:,,Meister Floch”,,,Meister Johannes Wacht”şi ,îndeosebi,,,Meister Martin,der Küfner und seine Gesellen”. Sunt prezente aiciraporturile dintre calfe şi patroni,munca şi viaţa în atelierelemeşteşugăreşti,alegerile din bresle,concurenţa între calfe pentruobţinerea mâinii fetei meşteşugarului etc. .Deşi există mai multe elemente prin care este realizatămonografia,în acest roman unele fragmente scot cel mai bine înevidenţă caracteristicile sale.Un punct de plecare îl constituie situarea în timp şi spaţiu aacţiunii, adică la mijlocul sec. al XIX-lea,în timp ce spaţiul esteredus la zona Lipova-Radna-Arad,doar episodic acţiunea
2 5 2