Răspunsuri

2014-11-15T11:40:09+02:00

verbul=  verb nepredicativ, modul gerunziu, diateza, conjugarea, functia sintactica de predicat verbal 
2014-11-15T11:48:39+02:00
Verbul la modul GERUNZIU este nepersonal ( nu are persoană având formă identică pentru toate persoanele ) , NU POATE AVEA FUNCȚIA DE PREDICAT 
VERBAL deoarece face parte din categoria verbelor nepredicative.
Poate avea ,în schimb alte funcții sintactice ,de ex. Coșuri fumegânde se ridicau spre cer. Aici ,fumegânde , are fc-ția sintactică de atribut adjectival.