Media aritmetica a tri nr.nat.impare consecutive este egal cu47.Aflati nr b)media aritmetica a trei nr.nat.pare consecutive este334.Aflati cele 3 nr. c)media aritmetica a trei nr.nat.este 250.Stiind ca ai2-lea este cu 12 mai mic decat primul,iar al 2-lea impartit la al treilea da catul3 si restul5,aflati nr d)media aritmetica a trei nr nat este 604.Impartind primul nr la al 2-lea nr, obtinem catul 3 si restul 7,iardaca impartimal3-lea nr.la al 2-lea nr.obtinem catul2 si restul5.Aflati nr.

2

Răspunsuri

2014-11-15T10:46:07+02:00

a) (x+1+x+3+x+5)/3=47
(3x+9)=47*3
3x+9=141
3x=132
x=132/3
x=44
Deci:primul numar este: x+1=45 , al doilea: x+3=47, al treilea x+5=49.
b) (x+x+2+x+4)/3=334
3x+6=334*3
3x+6=1002
3x=1002-6
3x=996
x=332
Deci: primul numar este x=332,al doilea:x+2=334,al treilea:x+4=336.
c) (a+b+c)/3=250
b=a-12
b/c=3 rest 5 -> b=3c+5 =>c=(b-5)/3 -> c=(a-17)/3
a+b+c=250*3
a+b+c=750
a+a-12+c=750
2a+c=762
2a+(a-17)/3=762
6a+a-17=2286
7a=2303
a=329
b=a-12=329-12=317
c=(a-17)/3=(329-17)/3=312/3=104

d) (a+b+c)/3=604
a/b=3 rest 7 -> a=3b+7
c/b=2 rest 5 ->c=2b+5
a+b+c=604*3
a+b+c=1812
3b+7+b+2b+5=1812
6b=1800
b=300
a=300*3+7=907
c=2*300+5=605

/ reprezita operatia de impartire si * operatia de inmultire in cazul in care nu sti.
2014-11-15T11:20:18+02:00
a + b + c  = 47
      3
a + b + c = 47 * 3
 a + b + c = 141
141 : 3 = 47 al 2-lea nr.
47 - 2 = 45 primul nr.
47 + 2 = 49 al 3-lea nr.
b)
a + b + c = 334
      3
a + b+ c = 334 * 3
a + b + c = 1002
1002 - 3 = 334 al 2-lea nr.
334 - 2 = 332 primul nr.
334 + 2 = 336 al 3-lea nr.
c) a + b + c  = 250
         3
a = b + 12
b : c = 3 rest 5⇒ b = 3c + 5
a + b + c = 250 * 3
a + b + c = 750
a = 3c + 5 + 12   ⇒ a = 3c + 17
3c + 17 + 3c + 5 +c = 750
7c = 750 - 22
7c = 728
c = 728 : 7
c = 104
a = 3 * 104 + 17
a = 329
b = 3 * 104 + 5 
b = 317
d) il fac cand ma intorc, dupa-amiaza