Răspunsuri

2014-11-14T17:33:00+02:00
 INFLUENŢA OMULUI ASUPRA MEDIULUIMediul înconjurător reprezintă mediul natural care a fost transformat de oameni. Elcuprinde relieful, aerul, apa, vegetaţia şi solul. Acestea sunt elementele mediului natural asupracărora a intervenit omul prin activităţile sale. Fiecare element reprezintă un rol deosebit în creareamediului natural. În acelaşi timp, toate sunt în legătură unele cu altele. Astfel, reliefulinfluenţează clima. Clima, la rândul ei, împreună cu relieful, determină răspândireavegetaţiei, iar aceasta din urmă, a faunei. Iată, aşadar, o înlănţuire în care fiecare element în partetrebuie să funcţioneze bine pentru a se păstra acea unitate care este mediul natural.Pentru a trăi mai bine, oamenii au creat aşezări, au cultivat terenuri, au construit drumurişi uzine, adică au transformat treptat mediul natural. Mediul natural poate fi folosit în sprijinulomului, dar cu condiţia să nu fie distrus. Din păcate există numeroase exemple dedistrugere a plantelor şi animalelor, de poluare a aerului, a apelor şi a solului. De cele mai multeori, vorbind despre impactul omului asupra mediului înconjurător se fac referiri la poluare. Înrealitate, agresiunea omului depăşeşte mult sfera poluării şi de aceea este mai corect să vorbim decăi diferite de deteriorare a mediului.
10 4 10