Răspunsuri

2014-11-14T09:58:05+02:00
Arbori-v+c+c+sv+c+v
boare-c+sv+v+c+v
ghinda- c+c+c+v
veghea-c+sv+c+v

23 4 23