Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-16T14:11:34+02:00
Formula generală a unui alcan este C_nH_{2n+2} şi are masa 14n+2.

C_nH_{2n+2} + Br_2 -> C_nH_{2n+1}Br + HBr
C_nH_{2n+1}Br + AgNO_3 -> C_nH_{2n+1}NO_3 + AgBr

Calculăm numărul molilor de precipitat (AgBr) rezultat, ştiind că acesta are masa molară 188 g:

 \frac{5.64}{188} = 0.03 \ moli \ AgBr

Dacă au rezultat 0.03 moli precipitat, înseamnă că au fost introduşi tot 0.03 moli derivat halogenat (C_nH_{2n+1}Br), care, la rândul lui, s-a format tot din 3 moli alcan (C_2H_{2n+2}).

Ştim că proba de alcan conţine 3 moli şi are 2.16 g, deci putem afla masa unui mol:

 \frac{2.16}{0.03}  = 72 \ g

Cum am spus la început, masa unui alcan este 14n+2, iar egalând-o cu 72, îl putem scoate pe n:

14n+2 = 72 => n= 5

Problema ne spune că în urma halogenării rezultă un singur produs de reacţie, iar singurul alcan care are 5 atomi de carbon şi în urma bromurării îndeplineşte acea condiţie este neopentanul (sau 2,2 - dimetil propan).
4 4 4