1.Calculati aria unui trapez cu baza mica 14 cm,baza mare 7,2 dm si h=4cm
2.Calculati aria unui paralelogram cu lungimea unei laturi 56cm si h=2,2dm
3.Calculati aria unui triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza 40 m
4.Calculati aria unui dreptunghi cu lungimea de 23,5 cm si latimea 3 supra 5 din lungime
5.Calculati aria unui patrat de latura 4cm
6.Calculati aria unui patrat cu perimetrul 26 cm
7.Calculati latura unui patrat de arie 400cm patrati

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-14T11:57:10+02:00
1) b=14 cm
B=7,2dm=72 cm
h=4 cm

A_{trapez} = \frac{(B+b)*h}{2} = \frac{(14+72)*4}{2} =86*2=172cm ^{2}

2) L=56cm
h=2,2dm=22cm

A_{paralelogram} = B*h = 56*22 =1232cm ^{2}

3)a=b=catete  
c = ipotenuza      c/2 = 20 m 
h=inăţimea
Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei este media geometrica a lungimilor proiecțiilor catetelor pe ipotenuză. 

h=\sqrt{20*20} = 20m

A_{triunghi.dreptunghic. isoscel} = \frac{B*h}{2} = \frac{40*20}{2} =400m ^{2} aria =

4) L=23,5cm

l= \frac{3}{5} *L= \frac{3}{5} * \frac{235}{10} = \frac{3*47}{10} = \frac{141}{10} =14,1cm

A_{dreptunghi} =L*l = 23,5*14,1 =331,35cm ^{2}

5)L=4cm

A_{patrat} = L^{2} = 4^{2} =16cm ^{2}

6)P_{patrat} =4*L=26cm
4L=26
L= \frac{26}{4} = \frac{13}{2} =6,5cm

A_{patrat} = L^{2} = 6,5^{2} =42,25cm ^{2}

7)A_{patrat} = L^{2} = 400cm ^{2}
L^{2} =400
L= \sqrt{400} = \sqrt{20 ^{2} }
L=20cm

1 5 1