Traduceti acest text :
What We've Become

Around 200,000 years ago, a new disease appeared. No one had ever seen anything like it before. The odd thing is that those who are infected don't know they're infected. Even when told that they have contracted the disease, they either don't believe or continue about their lives and forget anything ever happened. Even after all this time we have yet to find a cure, and the disease is now so wide spread that it's horrific impact on our people has turned to a subtle way of life.Those who contract the disease tend to age far more quickly than they should, dying prematurely. Some even become delusional and take their own lives. Because of the primitive fear of death that they develop from the illness, most of them create stories, believing that after death they will rise up and live again. Some of them kill one another. For whatever reason they never touch the uninfected, only their own kind.The above are symptoms common to most, if not all of them. However, there are symptoms to the disease which only spread to a small percent of their population. For example, some see things that aren't there. Others continually ingest different poisons claiming that they "need" them. A few have been known to even kill their own families. Even these behaviors are just the tip of the ice berg.Most of these infected individuals don't pay us any attention, even when physically assaulted by us they only respond in screams and choppy sentences, running to others of their kind seeking help. When left untouched, it's almost as if they can't even see us. And even though we have yet to find a cure, and most of us doubt we ever will, we have come up with a name for the disease. Humanity.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-14T22:32:14+02:00
Ce am devenit
În urmă cu aproximativ 200.000 de ani, o nouă boală a apărut. Nimeni nu a văzut vreodată așa ceva înainte.Ciudat lucru este că cei care sunt infectate nu stiu ca sunt infectate. Chiar și atunci când a spus că au contractat boala, ei fie nu cred sau să continue cu privire la viata lor si uita ceva sa întâmplat. Chiar și după tot acest timp am încă pentru a găsi un leac, iar boala este acum atât de larg răspândit că este un impact teribil asupra poporul nostru a apelat la un mod subtil de life.Those care contracta boala au tendinta de a vârstă mult mai repede decat ei ar trebui, moarte prematur. Unii chiar devin delirante și să ia propriile lor vieti. Din cauza fricii de moarte primitive pe care le dezvolta din cauza bolii, cele mai multe dintre ele a crea povești, crezând că după moartea ei se vor ridica și de a trăi din nou. Unii dintre ei ucide unul pe altul. Pentru orice motiv nu ating neinfectați, doar propria lor kind.The mai sus sunt simptome comune pentru cele mai multe, dacă nu toate dintre ele. Cu toate acestea, există simptome ale bolii, care sa răspândit doar la un mic procent din populația lor. De exemplu, unii văd lucruri care nu sunt acolo. Alții ingera continuu diferite otrăvuri, susținând că au "nevoie" ele. Câteva au fost cunoscute de a ucide chiar propriile lor familii. Chiar aceste comportamente sunt doar vârful berg.Most gheață din aceste persoane infectate nu ne acorde nici o atenție, chiar și atunci când agresat fizic de către ne-au răspuns doar în țipete și a pedepselor instabil, care rulează la alții de acest gen care caută ajutor. Când a plecat neatins, e aproape ca și cum nu ne poate chiar vedea. Și chiar dacă am încă pentru a găsi un leac, iar cele mai multe dintre noi îndoiesc că vreodată va, am venit cu un nume pentru boala. Umanitate.
1 5 1