Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-13T19:54:08+02:00
Statul Republica Moldova (1) Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil. (2) Forma de guvernamint a statului este republica. (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile lui libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sint garantate. Articolul 2 Suveranitatea si puterea de stat (1) Suveranitatea nationala apartine poporului Republicii Moldova, care o exercita in mod direct si prin organele sale reprezentative, in formele stabilite de Constitutie. (2) Nici o persoana particulara, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o alta formatiune obsteasca nu poate exercita puterea de stat in nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai grava crima impotriva poporului. Articolul 3 Teritoriul (1) Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. (2) Frontierele tarii sint consfintite prin lege organica, respectindu-se principiile si normele unanim recunoscute ale dreptului international. Articolul 4 Drepturile si libertatile omului (1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile omului se interpreteaza si se aplica in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte si legile ei interne, prioritate au reglementarile internationale. Nota: Privind interpretarea art. 4 vezi Hot. CC N 55 din 14.10.99 Articolul 5 Democratia si pluralismul politic (1) Democratia in Republica Moldova se exercita in conditiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura si cu totalitarismul. (2) Nici o ideologie nu poate fi instituita ca ideologie oficiala a statului. 
Articolul 6 Separatia si colaborarea puterilor In Republica Moldova puterea legislativa, executiva si judecatoreasca sint separate si colaboreaza in exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constitutiei. Articolul 7 Constitutia, Lege Suprema Constitutia Republicii Moldova este Legea ei Suprema. Nici o lege si nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constitutiei nu are putere juridica.
2014-11-13T19:57:02+02:00
Statul Republica Moldova (1) Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil. (2) Forma de guvernamint a statului este republica. (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile lui libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sint garantate. Articolul 2 Suveranitatea si puterea de stat (1) Suveranitatea nationala apartine poporului Republicii Moldova, care o exercita in mod direct si prin organele sale reprezentative, in formele stabilite de Constitutie. (2) Nici o persoana particulara, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o alta formatiune obsteasca nu poate exercita puterea de stat in nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai grava crima impotriva poporului. Articolul 3 Teritoriul (1) Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. (2) Frontierele tarii sint consfintite prin lege organica, respectindu-se principiile si normele unanim recunoscute ale dreptului international. Articolul 4 Drepturile si libertatile omului (1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile omului se interpreteaza si se aplica in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte si legile ei interne, prioritate au reglementarile internationale. Nota: Privind interpretarea art. 4 vezi Hot. CC N 55 din 14.10.99 Articolul 5 Democratia si pluralismul politic (1) Democratia in Republica Moldova se exercita in conditiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura si cu totalitarismul. (2) Nici o ideologie nu poate fi instituita ca ideologie oficiala a statului. Articolul 6 Separatia si colaborarea puterilor In Republica Moldova puterea legislativa, executiva si judecatoreasca sint separate si colaboreaza in exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constitutiei. Articolul 7 Constitutia, Lege Suprema Constitutia Republicii Moldova este Legea ei Suprema. Nici o lege si nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constitutiei nu are putere juridica. Articolul 8 Respectarea dreptului international si a tratatelor internationale (1) Republica Moldova se obliga sa respecte Carta Organizatiei Natiunilor Unite si tratatele la care este parte, sa-si bazeze relatiile cu alte state pe principiile si normele unanim recunoscute ale dreptului international. (2) Intrarea in vigoare a unui tratat international continind dispozitii contrare Constitutiei va trebui precedata de o revizuire a acesteia. Articolul 9 Principiile fundamentale privind proprietatea (1) Proprietatea este publica si privata. Ea se constituie din bunuri materiale si intelectuale. (2) Proprietatea nu poate fi folosita in detrimentul drepturilor, libertatilor si demnitatii omului. (3) Piata, libera initiativa economica, concurenta loiala sint factorii de baza ai economiei. Articolul 10 Unitatea poporului si dreptul la identitate (1) Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai. (2) Statul recunoaste si garanteaza dreptul tuturor cetatenilor la pastrarea,la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase. Articolul 11 Republica Moldova, stat neutru (1) Republica Moldova proclama neutralitatea sa permamenta. (2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul sau. Articolul 12 Simbolurile statului (1) Republica Moldova are drapel, stema si imn. (2) Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor: culorile sint dispuse vertical, in ordinea urmatoare, incepind de la lance: albastru, galben, rosu. In centru, pe fisia de culoare galbena, este imprimata Stema de Stat a Republicii Moldova. (3) Stema de Stat a Republicii Moldova reprezinta un scut taiat pe orizontala avind in partea superioara cromatica rosie,in cea inferioara - albastra, incarcat cu capul de bour avind intre coarne o stea cu opt raze. 
Sper ca team ajutat!!