A.DETERMINATI TOATE NUMERELE CARE IMPARTITE LA 13 DAU RESTUL EGAL CU CATUL B.AFLATI TOATE NUMERELE CARE IMPARTITE LA 15 DAU RESTUL EGAL CU DUBLUL CATULUI C.CALCULATI SUMA NUMERELOR NATURALE CARE IMPARTITE LA 8 DAU CATUL 5

1

Răspunsuri

2014-11-13T14:08:22+02:00
A:13=c rest..; c=r => a=13*c+c= 14c; restul trebuie sa fie mai mic decat impartitorul; r>13, r= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;  pt c=r=0=>a=0; c=1; a=14; c=2; a=28; c=3; a=42, c=4; a=56; c=5; a=70; c=6; a=84; c=7; a= 98; c=8; a=112; c=9; a=126; c=10; a=140; c=11; a=154; c=12; a=168;

a:15=c rest... =. r=2*c=> a=15*c+2c=> a=15c+2c=17c; inlocind pe rand c cu nr.1,2,3,4,5,6,7,8,,9,10,11,12,13,14 se obtin nr.17; 34;51;68;85;102;119;136;153;170; 187; 204;221; 238
  
a:8=5 rest restul poate fi= 0,1,2,3,4,5,6,7=> a=8*5+0=40; a=8*5+1=41; a=8*5+2=42; a=8*5+3=43; a=8*5+4=44; a=8*5+5=45; a=8*5+6=43; a=8*5+7=47
40+41+42+43+45+44+46+47=348
3 3 3