Răspunsuri

2014-11-13T22:34:08+02:00
Protecţia este necesară şi în cazul copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile: copii refugiaţi, copii cu dizabilităţi, copii aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi copii aflaţi în zone de conflict armat. 

În plus, trebuie protejate relaţiile copilului cu familia. Copiii au dreptul să îşi cunoască părinţii, să fie îngrijiţi de părinţi şi nu pot fi separaţi de aceştia decât în condiţii strict definite. Dacă are totuşi loc o astfel de separare, copiii au dreptul să menţină relaţii personale şi să fie în contact direct cu părinţii chiar şi atunci când locuiesc în ţări diferite. 

Copiii au dreptul să fie protejaţi împotriva: 
- oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă

- transferului ilicit în străinătate şi a nereturnării 

- exploatării economice

- exploatării sexuale şi a violenţei sexuale

- folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope 

- răpirii şi traficării în orice scop şi sub orice formă

- pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante 

- lipsirii, în mod ilegal, de elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea