Bolta şi-a cernit năframa
Ca o mamă întrstată,

Despărțiți în silabe primele două versuri şi arătati cum sunt cuvintele după numărul de silabe din care sunt alcătuite. Precizati din ce e alcătuită silaba a treia.

1

Răspunsuri

2014-11-12T20:55:30+02:00


Bol-ta si-a cer-nit na-fra-ma

Ca o ma-ma in-tris-ta-ta

bolta este plurisilabic

si-a este monosilabic

cernit e plurisilabic

naframa e plrisilabic

ca e monosilabic

o e monosilabic

mama e plurisilabic

intristata este un cuvant plurisilabic


61 4 61