Răspunsuri

2014-11-12T17:30:39+02:00
  Proprietăţi fizice

  Fierul este un metal alb-cenuşiu, cu luciu metalic, care devine roşu în stare oxidată şi vânăt în stare redusă. Duritatea fierului este mică şi densitatea mare (7,8 g/cm3). Fierul este un bun conducător de căldură şi electricitate şi prezintă proprietăţi magnetice. Acest metal este maleabil şi ductil. La temeperaturi ridicate fierul se amestecă cu alte metale formând aliaje.

  Proprietăţi şi reacţii chimice

  • Fierul oxidat şi fierul redus

  Atomul de fier poate ceda 2 sau 3 electroni transformându-se în ion electropozitiv bivalent (ion feros) sau trivalent (ion feric).

Fe+2e-Fe2+
Fe+3e-
Fe3+

  Cele 2 forme ionice sunt interschimbabile, pe parcursul proceselor de oxido-reducere, care reprezintă fenomene deosebit de important pentru viaţă, fie şi numai prin faptul că asigură funcţionabilitatea hemoglobinei- cea mai importantă substanţă din sânge.

Fe2+-1e-Fe3+reacţie de oxidare
(cu cedare de electroni)

Fe3++1e-Fe2+reacţie de reducere
(cu acceptare de electroni)

  De asemenea, intrarea fierului din alimente, în special al celei de origine vegetală (fierul din plante se află sub formă trivalentă) în fluxul sanguin, are loc în urma unor reacţii de oxide-oreducere, care au loc în prezenţa unor enzime (ferioxidaza, ferireductaza), aşa cum se poate vedea mai jos.


  Una dintre reacţiile chimice de oxido-reducere care se poate realiza cu mare uşurinţă în laborator, este:

CuSO4+Fe→FeSO4+Cusulfat de
cupru
fiersulfat de
fier
cupru