Calculati aritmetica a numerelor :
a) 8 si 18 ; 11 si 31 ; 203 si 507 ; 457 si 393

b) 2 , 7 si 24 ; 9 , 13 si 8 ; 9 , 19 , 17 si 3 ; 6 , 12 , 21 , 33 si 3 .

Va rogg ajutatima ca imi pune nota pe asta .

2

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-12T17:27:22+02:00
Ma=(8+18):2=26:2=13
Ma=(11+31):2=42:2=21
Ma=(203+507):2=710:2=305
Ma=(457+393):2=850:2=425
b)Ma=(2+7+24):3=33:3=11
Ma=(9+13+8):3=30:3=10
Ma=(9+19+17+3):4=38:4=9.5
Ma=(6+12+21+33+3):5=55:5=11

2014-11-12T17:28:09+02:00
La primul puncat aplici formula asta :  a+b supra 2
la al doilea punc aplici formula asta : a+b+c supra 3