Răspunsuri

2014-11-12T18:37:53+02:00

2Na + 2H2O=2Na OH +H2 CARE SE DEGAJA.
H2+CL2=2HCL
3H2 +N2=2NH3