Răspunsuri

2014-11-12T16:17:06+02:00
Diftongi: furioasa steaua  taia voios ploaie
triftongi: suiau voiau zmeoaica
2014-11-12T16:19:55+02:00
Fu-ri-oa-sa (aici ai un diftong)
ploa-ie (aici ai 2 diftongi)
stea-ua ( 2 diftongi)
su-iau (un triftong)
ta-ia (un diftong si un hiat)
vo-iau (un triftong)
vo-ios (un triftong)
zme-oai-ca (un triftong)
Nu stiu daca le-am spus bine dar sper ca te-am ajutat!