Răspunsuri

2014-11-12T15:34:36+02:00

Integrarea Europeană este obiectivul strategic ireversibil al politicii externe şi interne al Republicii Moldova. 

Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) reprezintă baza juridică a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acordul a fost semnat la 28 noiembrie 1994 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o durată iniţială de 10 ani. Acest aranjament asigură baza colaborării cu UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi are ca obiective susţinerea Moldovei pentru: 

a) consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic;

b) dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin promovarea schimburilor comerciale, investiţiilor şi relaţiilor economice armonioase. 

 
Moldova a semnat la 22 februarie 2005 la Bruxelles Planul de Acţiuni RM-UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV). Planul de Acţiuni RM-UE este un document care include obiective strategice şi acţiuni concrete pentru atingerea acestor obiective. Implementarea Planului de Acţiuni va avansa semnificativ armonizarea legislaţiei Moldovei, a normelor şi standardelor sale cu cele ale UE. Îndeplinirea obiectivelor şi acţiunilor incluse în Planul de Acţiuni va crea condiţii pentru avansarea la un alt grad al relaţiilor cu UE. 

Politica de integrare europeană a Moldovei se bazează pe doi piloni principali: (i) realizarea Planului de Acţiuni Moldova-UE şi (ii) valorificarea posibilităţilor ce derivă din participarea Moldovei la iniţiativele regionale din Europa de Sud-Est – Pactul de Stabilitate, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) şi viitorul acord CEFTA modificat. Acestea sunt două direcţii prioritare ale proceselor de integrare europeană a Moldovei, care deseori se suprapun şi se complementează. 

Există un consens politic în ceea ce priveşte realizarea celor două obiective prioritare ale Republicii Moldova: integrarea europeană şi reintegrarea ţării. 

La 24 martie 2005 a fost adoptată Declaraţia Parlamentului RM privind parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene, care prevede consensul larg al celor patru fracţiuni parlamentare în ceea ce priveşte promovarea consecventă şi ireversibilă a cursului strategic spre integrarea europeană. Drept urmare a acestei Declaraţii, Parlamentul RM a adoptat un şir de măsuri legislative importante pentru consolidarea democraţiei şi statului de drept în Republica Moldova, care au fost elaborate cu participarea societăţii civile şi a opoziţiei. .Iniţierea negocierilor asupra unui nou acord între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană, care va oferi o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană.
 
1 2 1