Răspunsuri

2014-11-11T21:50:55+02:00
MODURILE PERSONALEINDICATIVUL arata o actiune,sigura, reala.PREZENTUL indica desfasurarea actiunii in momentul vorbirii. Sufixele si desinentele de prezent sunt:Conjugarea I Conjugarea a II-aeu invat lucrez aflu eu partu inveti lucrezi afli tu pari el/ea invata lucreaza afla el/ea parenoi invatam lucram aflam noi paremvoi invatati lucrati aflati voi paretiei/ele invata lucreaza afla ei/ele par  Conjugarea a III-a Conjugarea IV-aeu merg eu dorm iubesc hotarasctu mergi tu dormi iubesti hotarastiel/ea merge el/ea doarme iubeste hotarastenoi mergem noi dormim iubim hotaramvoi mergeti voi dormiti iubiti hotaratiei/ele merg ei/ele dorm iubesc hotarasc. TRECUTUL indica desfasurarea actiunii inainte de momentul vorbirii. IMPERFECTUL exprima o actiune trecuta, care se desfasoara in acelasi timp cu o alta actiune trecuta,aratand durata sau repetarea. Sufixele si desinentele de imperfect sunt:Conjugarea I Conjugarea a II-a Conjugarea a III-a Conjugarea a IV-aeu invatam eu paream eu mergeam eu dormeamtu invatai tu pareai tu mergeai tu dormeaiel/ea invata parea el/ea mergea el/ea dormeanoi invatam paream noi mergeam noi dormeamvoi invatati pareati voi mergeati voi dormeatiei/ele invatau pareau ei/ele mergeau ei/ele dormeau. PERFECTUL COMPUS exprima o actiune trecuta, terminata in momentul vorbirii. Este alcatuit dinforme specifice ale verbului auxiliar a avea+participiul verbului de conjugateu amtu ai invatatel/ea a parutnoi am mersvoi ati dormitei/ele au. PERFECTUL SIMPLU exprima in limba literara o actiune petrecuta si incheiata in trecut. In limbaliterara, este timpul povestirii la persoana a III-a. In limba vorbita, este folosit doar in anumite regiuniale tarii (in Oltenia mai ales) si exprimao actiune terminata de curand. Sufixelesi desinentele de perfectsimplu sunt:Conjugarea I Conjugarea a II-a Conjugarea a III-a Conjugarea a IV-aeu invatai eu parui eu mesei eu dormiitu invatasi tu parusi tu mersesi tu dormisiel/ea invata el/ea paru el/ea merse el/ea dorminoi invataram noi paruram noi merseram noi dormiramvoi invatarati voi parurati voi merserati voi dormiratiei/ele invatara ei/ele parura ei/ele mersera ei/ele dormira. MAI MULT CA PERFECTUL exprima o actiune trecuta si terminata inaintea altei actiuni trecute.Sufixul si desinentele de mai mult ca perfect urmeaza dupa sufixul deperfect simplu si sunt:Conjugarea I Conjugarea a II-a Conjugarea a III-a Conjugarea a IV-aeu invatasem eu parusem eu mersesem eu dormisemtu invatasesi tu parusesi tu mersesesi tu dormisesiel/ea invatase el/ea paruse el/ea mersese el/ea dormisenoi invataseram noi paruseram noi merseseram noi dormiseramvoi invataserati voi paruserati voi merseserati voi dormiseratiei/ele invatasera ei/ele parusera ei/ele mersesera ei/ele dormisera. VIITORUL indica o actiune ce se va desfasura dupa momentul vorbirii. Viitorul are forme literare de limba scrisa si de limba vorbita.
tu pari 25311usj91voq8n? ei/ele par so311u5291vooq?
se mai intampla sa mai apasam unele cifre
ai dreptate... mersi oricum