Răspunsuri

2014-11-11T22:05:19+02:00
Patratul ABCD  AC=DB
AC²=DB²=(√2)²+(√2)²=2*2=4
AC=DB=√4=2
in triunghiul dreptunghic PAC cu unghiul PAC=90grade
PC² = PA²+AC²=2²+2²=4+4=8
PC=√8=2√2
in triunghiul dreptunghic PAB
PB²=PA²+AB²=2²+(√2)²=4+2=6
PB=√6
Aria triunghiului dreptunghic PBD = (DBxPB)/2=2x√6/2=√6
triunghiul PAC este dreptunghic isoscel AP=AC=2
unghiul ACP=(180-90)/2=45 grade
4 4 4