Calculati perimetrul unui triungi echilateral cu h = 4 radical din 3.
Calculati aria unui patrat cu diagonala = 10. PLZ

2
pai
h = L radical din 3 pe 2, deci L este 8, aria = 16 radical din 3
diagonala= latura radical din 2 => latura e 5 radical din 2 => aria = 50 cm patrati

Răspunsuri

2014-03-06T15:55:24+02:00
1) h=l*√3/2⇒ l=2*h/√3⇒ l=2*4√3/√3⇒ l=8; P=3*l⇒ P=3*8=24cm
2) d=l√2 ⇒l=d/√2⇒ l=10/√2⇒ l=5√2cm; A=l²⇒ A=(5√2)²=25*2=50cm²
2014-03-06T15:59:43+02:00
X supra 2 ,totul la patrat + 4 radical din 3 totul la patrat= x la patrat
xpatrat pe 4 +48 =x patrat
rezulta  x=8(latura triunghiului)
perimetrul = 3 ori 8 =24


diagonala patratului = latura radical din 2=10 
rezulta l= 5 radical din 2
rezulta aria = 50