Intrun bloc sint apartamente cu doua camere si cu patru camere in total 45 de apartamente si 140 de camere aflati cite apartamente cu doua si respectiv cupatru camere a)rezolvati problema printro metoda aritmetica
b)rezolvati problema prin ecuatie

1

Răspunsuri

2014-11-10T20:38:00+02:00
Fie a-nr. ap cu 4 c
     b-nr. ap cu 2c
  a+b=45  inmultim relatia cu 2 rezulta 2a+2b=90
  4a+2b=140
scadem cele 2 relatii
2a=50
a=25 rezulta b=20
1 5 1