Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-10T23:32:27+02:00
Program p1;
var a,b,c,p,aria:real;
Begin
write('Dati a,b,c laturile unui triunghi:');readln(a,b,c);
if a > 0 and b>0 and c>0 then 
  begin
     p:=(a+b+c)/2;
     aria:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
     writeln("Aria triunghilui este:",aria," si perimetrul este:",p);
  end
else writeln("a,b,c nu pot forma un triunghi.");
readln;
End.
1 5 1