Despartiti in silabe cuvintele urmatoare si precizati regurile pe care le-ati aplicat : caiet, functionar, natiune , descoperire , fiinta, poezie , ploioasa , extemporal, contra, patrie , harta , puncte , prizonier . Dau mrch ca cel mai bun

2

Răspunsuri

2014-11-10T18:41:45+02:00
Ploioasa=plo-ioa-sa
extemporal=ex-tem-po-ral
contra=con-tra
patrie=pa-tri-e
harta=har-ta
puncte=punc-te
prizonier=pri-zo-ni-er
1 4 1
Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-10T18:43:07+02:00
Ca-iet
Func-tio-nar
Na-ti-u-ne
Des-co-pe-ri-re
Fi-in-ta
Po-e-zi-e
Plo-ioa-sa
Ex-tem-po-ral
Con-tra
Pa-tri-e
Har-ta
Punc-te
Pri-zo-ni-er
Regulile de desparire in silabe :
O consoana intre 2 vocale trece in silaba urmatoare
Daca inaintea consoanei sau dupa ea se afla un diftong se trece in silaba urmatoare

2 3 2