Răspunsuri

2014-11-10T18:22:16+02:00
Este simplu.

ecuatia chimica este : Ca + HCl= CaCl2 +H2
                                         500     x
                                         36,5   111
stiind ca masa HCl= 500 , inlocuim in datele problemei 
aflam masa  MHCl= 35,5 + 1 = 36,5 
aflam masa MCaCl2= 40 +35,5 *2= 40 + 71= 111
inlocium in datele problemei masele moleculare si notam cu x ceea ce trebuie sa aflam , adica mCaCl2

il scoatem pe x de mai sus si obtinem :
x=500*111/36,5 , si intr-un final , x = 1520,5 grame CaCl2 
                                        sper ca e bine. Succes in continuare! 

2014-11-10T21:16:41+02:00