A)Apa este o_______formata din _______de H2O.
b)________de apa este alcatuita din _______de hidrogen si de oxigen.
c)Apa este o substanta _________.
d)________ de hidrogen este alcatuita din _________ de hidrogen.Astfel,hidrogenul este o substanta __________.

1

Răspunsuri

2014-11-10T18:02:58+02:00
A)substanta compusa,molecule
b)molecula,atomi
c)compusa
d)molecula,atomi    compusa